Tjänster

Mina leveranser kan delas upp i två typer

  • Projekt med sikte på införa en effektiv systematik för utveckling av verksamheten
  • Utbildning av chefer och medarbetare så den förbättringssystematik ni bestämt er för kommer igång och ger önskad effekt

Den dag du och din organisation behöver det kan jag också leda workshops, fungera som moderator, genomföra leverantörsbedömningar mm.

KONSULTROLLEN:
Som konsult kan jag:

  • Ställa frågor och komma med nya infallsvinklar
  • Undersöka och analysera vad som fungerar eller inte och ta reda på varför
  • Förbereda och driva workshops och möten
  • Inspirera och utmana genom utbildning och träning
  • Utarbeta förslag.
Som konsult måste jag:
  • Vara ödmjuk och ta tillvara kundens erfarenheter
  • Hela tiden säkerställa att kunden är den som rattar projektet och fattar besluten

På Sundsvall Energi utbildade och tränade jag ett tiotal medarbetare i intern revision