CV

Meritförteckning (De relevanta detaljerna)

 • 1996 – Tar civilingenjörsexamen i Luleå
  Inriktning på effektiva system för produktion
 • 1996-2000 – Svenska Tryckcentralen
  Började som miljösamordnare och var när jag slutade chef för en produktionsavdelning med 40 anställda i treskift . Parallellt med chefjobbet även ansvarig för ledningssystemet för kvalitet, miljö & arbetsmiljö.
 • 2001-2006 – SIS - Swedish Standards Institute
  Började som konsult och var när jag slutade ansvarig för SIS utbildnings- och konsultverksamhet inom affärsområdet ledningssystem.
 • 2006-2010 – Konsult och delägare i MSG AB
  För att komma tillbaka till konsultrollen lämnade jag SIS och blev delägare i ett fåmansbolag
 • 2011 – Grundar Gidlöf Consulting
  2011 tog jag steget fullt ut och blev helt egen och fri. Jag kommer att arbeta med samma saker och ungefär samma kunder fast, givetvis, på ett ännu bättre sätt.

DESSUTOM...
Deltagit i utvecklingen av standarderna i ISO 9000-Serien : Sedan 2001 har jag till och från varit aktivt i den standardiseringskommitté som utvecklar ISO 9000-serien. Min ambition är att i framtiden bli en än mer aktiv deltagare.

Aktiv i Svenska Förbundet för Kvalitet // Sedan 2003 har jag på olika sätt varit aktiv. Under perioden 2003-2006 var jag med i SFK Stockholms styrelse och var därmed involverad i anordnandet av World Quality Day under samma period.

SAGT OM MIG

Lennart´s expertise within process improvement, management systems is nothing short of impressive. Adding to his knowledge, Lennart is also a very good communicator that most likely never will run out of good ideas.”Joakim Rönnblom Product Area Manager, Training & Consulting Services at SIS