Start

Behöver din organisation bli smartare?

Många organisationer använder en ganska ogenomtänkt mix av olika medel för styrning. Otydliga befattnings- beskrivningar och detaljerare instruktioner blandas med mål och mätningar på avdelningsnivå för att sedan toppas med en slev värderingar.
Det svåra verkar vara att få till en fungerande mix av styrmedel så de samverkar och förstärker varandra. Det och mycket annat kan jag hjälp er med!


Min affärsidé

Att hjälpa dig och din organisation att förvärva den insikt, förmåga och mod ni behöver för att självständigt, långsiktigt & uthålligt kunna utveckla och förfina ert sätt att arbeta för långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.

Ibland verkar jag genom andra organisationer.
De två viktigaste är:

  • SIS
  • Processutveckling i Sverige AB

Läs mer om vad jag levererar genom andra organisationer

Lennart Gidlöf